home
projecten
over stel je voor
contact
projecten
over steljevoor
contact
logo steljevoor architectuur en illustratie, home
Maranathakerk HHG Woudenberg
volgende
Maranathakerk HHG Woudenberg
functiewijziging: van sporthal tot kerk  
2008 - 2010
De Hersteld Hervormde Gemeente Woudenberg mocht na eerder de sporthal al ’s zondag te hebben gebruikt voor kerkdiensten, na aankoop het pand verbouwen tot kerkgebouw. Behoudens het toevoegen van een entreeportaal stond de overheid niet toe het exterieur te wijzigen. De vraag “Hoe maken we van een sporthal een kerk?” diende in het interieur opgelost te worden.

Een aantal zaken stond vanuit eerder gebruik vooraf al vast zoals de plaats van de het liturgisch centrum kansel, podium en doopvont, het materiaal van de afwerkvloer in de kerkzaal en de plaats van het orgel waarvan tijdens het proces nog is onderzocht of een andere plek misschien beter zou zijn.

De bestaande stoelen waren een vast uitgangspunt. Maar welke opstelling wordt als prettig ervaren? Hoe kan het grootste aantal zitplaatsen worden gerealiseerd? Rekening houdend met veiligheid, voldoen aan de geldende eisen. Wat is een acceptabele afstand, iets verder of iets dichterbij. De stoelopstelling heeft geleid tot vereenvoudiging van de zaal en een aanpassing van de eerder geplande entree, gang en garderobe.

De heldere structuur van een sporthal, een “recht toe recht aan” hal is geaccepteerd en omarmd. Zo zijn verticale en horizontale lijnen gebruikt en waar mogelijk geaccentueerd.
Voor degene die waarde hecht aan symboliek staan de verticale lijnen aan de oostgevel voor de verbinding tussen hemel en aarde, de horizontale lijn aan de westgevel voor onderlinge verbondenheid, de relatie tot de medemens. Zowel verticale als horizontale lijnen komen ook weer terug in het liturgisch centrum en orgel.

Het plafond in de kerkzaal -een vlak middenvak en schuin oplopende zijvakken- is enerzijds functioneel om zoveel mogelijk hoogte bij het orgel te creëren en de breedte van de ruimte op te delen, anderzijds als verbijzondering verwijzend het bijbels thema van de vleugels van de arend.

Voor de kleurstelling is gekozen voor een sobere basis met sterke accenten.
In de kerkzaal een antracietkleurige vloer en lichtere grijstinten. Wanden en plafond overwegend wit om de zaal licht en ruim te houden.
Rondom het liturgisch centrum de warme natuurlijke kleur en structuur van roodoranje kersenhout als accent.
In de kerkzaal wordt kleur ingebracht door de bestaande blauwe stoelen, maar niet in de laatste plaats door de mensen die in letterlijke en figuurlijke zin de ruimte kleuren.
Naar de zalen is de donkergrijze vloerbedekking doorgezet als verbindend element en sobere basis, met witte wanden en plafonds. In de zalen is steeds één accentkleur gebruikt om elke zaal iets eigens te geven.