home
projecten
over stel je voor
contact
projecten
over steljevoor
contact
logo steljevoor architectuur en illustratie, home
stedenbouw start
stedenbouw
volgende
Op kleine schaal zoeken naar ‘invulmogelijkheden’ van restgebieden in de bebouwde omgeving, ontwikkelen van in onbruik geraakt bedrijfsterrein tot woonpercelen en bekijken of nieuwe invullingen van bestaande percelen waardevermeerdering kan opleveren.