over stel je voor
home
projecten
contact
logo steljevoor, architectuur en illustratie, home
projecten
contact
over steljevoor
“Een ontwerp komt voort uit een groeiproces. Niet wachten op het briljante idee maar gewoon op weg gaan. Inherent aan een proces zijn er krachten die van verschillende kanten werken op het ontwerp in wording. De meest toonaangevende zijn de wensen en het referentiekader van de opdrachtgever en de kunde van de architect deze te vertalen naar een ontwerp toegesneden op de identiteit van de opdrachtgever en ingepast in de (leef)omgeving waardoor het mogelijk is tot een uniek resultaat te komen.”

“Dat een architectonisch ontwerp zou moeten afwijken van het gangbare, reeds bekende mag geen doel op zich zijn, maar hooguit het gevolg van het doorlopen van een proces door architect en opdrachtgever om tot iets eigens te komen.
De architect stelt zich op als klankbord en adviseur die het verhaal van de gebruikers omsmeedt tot een ontwerp. Dit brengt met zich mee dat de opdrachtgever bereid is het ontwerpproces te doorlopen, daarin verder wil gaan dan het verzamelen van bestaande beelden en zich kwetsbaar durft op te stellen door emotie te tonen.”

“Emotie betekent herkenning. Als de opdrachtgever gevoel laat spreken en de architect  bereid is hiernaar te kijken en luisteren zal het resultaat herkenbaar zijn voor de gebruiker die in staat wordt gesteld zich met het bouwwerk te identificeren.”

“Meer dan een programma van eisen is het verhaal van de opdrachtgever het materiaal waarmee ik als architect wil werken.”

locatie


Elk ontwerp is een reactie op de sociale, maatschappelijke en natuurlijke locale situatie.

maakbaarheid


In elk ontwerp worden randvoorwaarden van constructie,
regelgeving, duurzaamheid en economisch bouwen samengebracht. De uitdaging ligt in het benutten van deze voorwaarden tot een sterk, uniek ontwerp.

detaillering


Alleen met een heldere, kwalitatief hoogwaardige en consequent doorgevoerde detaillering kan het ontwerp staande blijven.

complexiteit vanuit herkenbare eenvoud


Het is van belang een ontwerp herkenbaar te maken. Dit wordt bereikt door te kiezen voor een eenvoudige basis voor een complexer samenstel. De beschouwer kiest ervoor zich te beperken tot de altijd herkenbaar blijvende basis of zich verder te verdiepen in de complexiteit van het geheel.
denken

thema's

volgende
vorige