over stel je voor
home
projecten
contact
logo steljevoor, architectuur en illustratie, home
projecten
contact
over steljevoor
Het begint met een goed gesprek. Kennismaken. Interesse in de achtergronden bij de vraagstelling en het belang van communicatie tijdens het hele proces maken dat er een ‘klik’ moet zijn tussen opdrachtgever en architect. Door persoonlijke betrokkenheid en korte lijnen kan slagvaardig gehandeld worden.

De opgave aan de architect wordt gedefinieerd; deze varieert van ideeschets tot totaaloplossing van idee tot oplevering. Specifiek wordt aandacht besteed aan de ambitie van de opdrachtgever, het tijdspad en het kostenplaatje. Daarnaast is het van belang inzicht te krijgen binnen welke kaders van bestemmingen, wet- en regelgeving gewerkt moet worden. Afspraken worden gemaakt over het sturen van het proces.
doen
steljevoor architectuur & illustratie
Werkt samen met bureaus met ieder eigen specialisaties in constructies, technisch tekenwerk, installatietechniek, kostencalculatie, bouwmanagement, brandveiligheid en bouwbesluittoetsing.
steljevoor architectuur & illustratie
Werkt aan stedenbouwkundige studies, onderzoek en analyse, programma van eisen, kostenramingen, ideeschetsen, schetsontwerpen, interieuradvies en -ontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, bouwvergunning, uitvoeringtekeningen en bouwbegeleiding.
vorige
In het ontwerpproces dat primair door architect en opdrachtgever wordt doorlopen worden uiteraard ook overheden en adviseurs betrokken.

Bij de technische uitwerking en uitvoering krijgen detaillering en kostenbewaking volle aandacht om het ontwerp tot realisatie te brengen.