home
projecten
over stel je voor
contact
projecten
over steljevoor
contact
logo steljevoor architectuur en illustratie, home
een huis voor mijn vader
huis in Sumarorong, (Sulawesi - Indonesia)
gefaseerd gebouwd 2007 - 2009
vorige
volgende
In 1967 werd predikant Henk Brandsma vanuit een protestantse gemeente in Nederland als ‘zendeling’ uitgezonden naar Mamasa, Indonesia. Hij heeft daar tot 1976 mogen werken voor de kerk als organisatie, in de vele gemeenten en als initiator van de bijbelschool waar jonge mensen uit de weide omgeving worden opgeleid en toegerust.
Ook na terugkeer in Nederland is Henk Brandsma intensief betrokken gebleven bij het zendingswerk van de kerken en bij evangelisatiewerk op verschillende plaatsen in Nederland, maar heeft Indonesia hem nooit losgelaten. De persoonlijke contacten daar doen hem na zijn emeritaat/pensionering jaarlijks terugkeren naar zijn oude liefde.

Nog steeds wil hij graag bijdragen door het ondersteunen van predikanten, niet zelden oud-leerlingen van de bijbelschool, nu niet meer officieel maar op persoonlijke titel.
In 2007 deed zich de mogelijkheid voor om op een unieke locatie aan de rivier in Sumarorong, zo’n 30 km van de vroegere woonplaats Mamasa, een huis te bouwen, een ‘pied-à-terre’ als vaste basis tijdens het verblijf op Sulawesi.

Contact met mensen essentieel, omringd door mensen het summum, maar soms is rust nodig, een plaats voor afzondering. Deze twee uitersten, tussen de mensen, maar ook alleen willen zijn en ongestoord je eigen weg gaan, zijn verweven in het concept van het huis: van open, voor iedereen toegankelijk, naar privé naar binnen gekeerd, afgesloten van de buitenwereld maar met zicht op die buitenwereld.

Dit raakt de kern van het werk als architect: ontwerpen en bouwen vanuit en met en een eigen identiteit. Het ontwerp vanuit de identiteit van de gebruiker wordt daarmee onderdeel van de eigenheid die verweven raakt met degenen die er mee verbonden zijn.

Het huis ontwikkelt zich tot ‘familiehuis’. Kinderen en kleinkinderen doen tijdens verre reizen ook Sumarorong aan en dragen bij aan de voltooiing van het huis en de tuin.
een huis voor mijn vader