projecten
over stel je voor
contact
projecten
over steljevoor
contact
bougainville start
Bougainville
Familiehuis voor de protestantse gemeenschap, Mamasa, Indonesia.
Afstudeerproject Academie van Bouwkunst, 2005
volgende
Refererend aan het traditionele familiehuis, dat fungeerde als centrum voor wonen, werken en religie, zijn de verschillende functies samengebracht langs een route die het gebouw vormt. De weg door het gebouw geeft terloops ruimte voor de essentie: ontmoeting en gastvrijheid. Vanuit een basis van herkenbare eenvoud vormt het gebouw zich tot een complexer samenstel.

Terugkerend in het dorp van mijn jeugd valt het op dat enerzijds de sterk westers georiŽnteerde ontwikkelingen domineren en anderzijds blijkt dat men zich graag met het eigen verleden wil identificeren. De ontwikkelingen gaan snel. Het dorpje met zevenhonderd inwoners is verdubbeld naar ruim 1500 en zal zich in een hoger tempo de komende jaren verder ontwikkelen tot het centrum van de regio. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Ook het bestuur van de protestantse kerk, dat in Mamasa resideert en leiding geeft aan 450 gemeenten verdeeld over een gebied ter grootte van Nederland, wil in deze stroom mee en schrijft:
ĎÖ.de noodzaak van een nieuw onderkomen en de veranderingen en ontwikkeling van Mamasa tot centrum van het nieuwe District leidt tot plannen voor een centraal kantoor met gastenverblijf, ontmoetingsruimte, auditorium en ziekenhuis dat representatief is en meerwaarde heeft voor Mamasa Stad. Het gebouw dient symbool te staan voor de Kerk te midden van de Indonesische bevolking in het algemeen en het District Mamasa in het bijzonder.í

De afkeer van het kopiŽren van bouwstijlen uit andere regioís van Sulawesi en het verlangen zich te onderscheiden kan een positieve wending krijgen door de traditie te interpreteren in een moderne architectuur. Dit betekent vanuit de huidige situatie meegaan met de ontwikkelingen. Concreet: beginnen met de technische mogelijkheden en materialen die nu voorhanden zijn -voornamelijk hout en bamboe, maar ook golfplaten en beton- en van daaruit verder gaan. Meer algemeen: binnen toenemende globalisering een eigen identiteit waarborgen.

Juist als de identiteit van een groep of gebied het thema is, zijn alledaagse maar specifieke kenmerken van belang. Lees verder...