projecten
over stel je voor
contact
projecten
over steljevoor
contact
sportzalen Maarsbergen
vorige
volgende
Sportzalen Scholengemeenschap Maarsbergen
vervangende nieuwbouw 2 sportzalen met voorzieningen
2010-2012
SGM (Scholengemeenschap Maarsbergen) is een VMBO-school met ongeveer 500 leerlingen en heeft de ambitie jongeren een goede, aantrekkelijke opleiding te bieden. Een belangrijk onderdeel van de opleiding wordt gevormd door de lessen bewegingsonderwijs. De kwaliteit van de bestaande accommodatie voldoet zowel wat betreft afmetingen als bouwkundige staat op geen enkele wijze.

De inpassing van de sportzalen heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Aanvankelijk was het uitgangspunt dat er een ‘drie-zalen-sporthal’ gerealiseerd zou moeten worden nabij de toegangsweg aangezien deze accommodatie ook door derden gebruikt moest kunnen worden, waaronder andere instellingen op het terrein van Valkenheide. Gebruik door sportverenigingen viel gezien de decentrale ligging van de school al snel af, noodzaak van nieuwbouw voor andere instellingen op het terrein was er onvoldoende. Dit resulteerde in een ‘twee-zalen-variant’ voor gebruik door de SGM. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de bestaande logistiek van de school is gekozen voor de locatie van de bestaande sportvoorziening. De beschikbare ruimte op het terrein, het al dan niet roteren van de massa ten opzichte van de bestaande school en het in stand houden en herstellen van de bestaande groene coulisse waren uitdagende opgaven.

Doordat de bestaande sportvoorzieningen zich deels in de bouwmassa van de school bevinden, komt er ruimte vrij die gebruikt kan worden voor een functiereorganisatie waardoor noodlokalen kunnen komen te vervallen.

De hoofdmassa van de nieuwbouw, sportzalen en voorzieningen, voegt zich naar de bestaande, orthogonale structuur van de school. De gevelgeleding is horizontaal conform eerdere uitbreidingen, opgedeeld in tweeën, het bovenste deel afgewerkt in stucwerk in een lichte kleur, het onderste deel in verticale stroken cementvezelplaat in aardetinten.